Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

tojabu
0017 39be
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaoll oll

June 25 2017

tojabu
2716 5e71
Reposted fromanaa anaa viasensation sensation

May 29 2017

tojabu
Nigdy nie przechowuj niczego na specjalne okazje, każdy dzień twojego życia jest specjalną okazją.
— Monika Sawicka
Reposted fromSabela Sabela viablackheartgirl blackheartgirl
tojabu
- I co wyjdziesz za Niego?
- Pewnie tak.
- Wow. Serio? -dodał zszokowany
- Wiesz, to jakbyś... jakbyś miał wszystko czego potrzebujesz w jednej osobie. On był moim najlepszym przyjacielem, wciąż Nim jest i to jest piękne. 
— Pytanie od kolegi z pracy.
tojabu
1746 ae4e 500
1880 7a48 500

pixieorsomething:

same goes for your whole life tbh

Reposted fromcupKaek cupKaek viapaulajna paulajna
tojabu
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— serplesniowy.soup.io
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viaaks aks
tojabu
8350 c258 500
Reposted frompastelina pastelina viaaks aks

May 28 2017

tojabu
3145 0cf9
Reposted fromlaters laters viasurpriseme surpriseme

May 16 2017

tojabu
ELLE: Lubi Pan ludzi?
Marek Bukowski: Różnie z tym bywa. Mówiąc dyplomatycznie - wolę samotność. Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— ELLE 07/2012
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaoll oll

May 14 2017

tojabu
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromrazemosobno razemosobno vialittlemouse littlemouse
tojabu
4008 5c2c
Reposted fromwstawaj wstawaj vialittlemouse littlemouse
tojabu
To o czym milczysz w kolce obrośnie i wróci z podwójną siłą.
— Patrick the Pan - Niedopowieści
tojabu
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej.
— Charles Bukowski
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe vialittlemouse littlemouse
tojabu
1744 1b8c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialissie lissie

May 13 2017

tojabu
1419 bc03
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamagolek22 magolek22
Eye contact is more intimate than words will ever be.
— Unknown (via urgent)
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viamagolek22 magolek22
tojabu
8248 87e6 500
Reposted fromtfu tfu viaiblameyou iblameyou

May 07 2017

6957 5a1e

April 19 2017

4100 cbb4 500
Reposted fromxfrd xfrd vialittlemouse littlemouse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl