Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2018

tojabu
7628 c952
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoll oll
tojabu
7155 9e51
Reposted fromfrotka frotka viaoll oll

October 09 2018

tojabu
8966 f588 500
Reposted fromoll oll
tojabu
Do czego potrzebna jest największa odwaga? - Do zrobienia pierwszego kroku, do przełamania się, do powiedzenia sobie "dam radę", do podjęcia ważnej decyzji, do wyciągnięcia ręki, do przebaczenia, do uwierzenia komuś, do uwierzenia sobie i w siebie, do wytrwania, do walki, do życia.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaksamitt aksamitt
tojabu
Reposted fromFlau Flau viaoll oll
tojabu
W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku vialittlemouse littlemouse

July 14 2018

tojabu
Miłość która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.
— Pedro Calderón de la Barca
Reposted fromxalchemic xalchemic viaaksamitt aksamitt

July 10 2018

9718 e711
Reposted fromsunlight sunlight vialajla lajla
tojabu

Czasu dłońmi nie zatrzymasz. Ludzi, którzy nie chcą być w Twoim życiu, też nie. Dłońmi nie dasz rady. Groźbami staniesz się śmieszny. Prośbą naiwny. Tylko właściwy człowiek będzie chciał zostać przy Tobie, kiedy nie zrobisz nic. Nie będziesz walczył, nie będziesz błagał, nie będziesz straszył. Czasem milczenie mówi nam najwięcej i najgłośniej. Milczenie to złoto. Pokazuje naszą wartość w oczach innych.

— "Look Beautifully"
Reposted fromnatelle natelle vialittlemouse littlemouse
tojabu
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viaoll oll
tojabu
1263 1fc5 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaoll oll
tojabu
6856 b80f 500
Reposted fromdysforia dysforia vialittlemouse littlemouse
tojabu
2518 5f15 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams vialittlemouse littlemouse

July 04 2018

tojabu
Zapominamy, jak ważna jest zwyczajna rozmowa, wspólna kawa, dobre słowo do poduszki. Zapominamy, że to słowa budują mosty, a milczenie jak ogień je spala. Zapominamy, ile znaczą drobiazgi, dobre gesty, ciepło głosu, smaki i zapachy. Zapominamy, że mamy emocje i marzenia. Zapominamy, że jesteśmy ludźmi…
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnaturalginger naturalginger vialajla lajla
tojabu
4575 eef5
Reposted fromolaosa olaosa vialittlemouse littlemouse
tojabu

Czasu dłońmi nie zatrzymasz. Ludzi, którzy nie chcą być w Twoim życiu, też nie. Dłońmi nie dasz rady. Groźbami staniesz się śmieszny. Prośbą naiwny. Tylko właściwy człowiek będzie chciał zostać przy Tobie, kiedy nie zrobisz nic. Nie będziesz walczył, nie będziesz błagał, nie będziesz straszył. Czasem milczenie mówi nam najwięcej i najgłośniej. Milczenie to złoto. Pokazuje naszą wartość w oczach innych.

— "Look Beautifully"
Reposted fromnatelle natelle vialittlemouse littlemouse

March 31 2018

tojabu
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów

January 13 2018

tojabu
Za tych, co szaleni. Za odmieńców. Buntowników. Awanturników. Niedopasowanych. Za tych, co patrzą na świat inaczej. Oni nie lubią zasad. Nie szanują status quo. Można ich cytować, można się z nimi nie zgadzać; można ich wysławiać, można ich zniesławiać. Ale jednego nie można zrobić - nie można ich ignorować. Bo to oni zmieniają świat. Popychają ludzkość do przodu. I choć niektórzy mogą widzieć w nich szaleńców, my dostrzegamy w nich geniusz. Ponieważ to ludzie wystarczająco szaleni, by sądzić, że mogą zmienić świat... są tymi, którzy go zmieniają.
— Walter Isaacson
Reposted frompuella13 puella13 vialittlemouse littlemouse

December 19 2017

tojabu
with the right people, a year is a lifetime. find the people who want to live lives with you.
tojabu
Spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, ktoś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie.
— Domagalik & Wiśniewski
Reposted fromforgivness forgivness vialubie-lato lubie-lato
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl